No icon

بیشتر از نصف نفوس افغانستان زیر خط فقر زنده گی می کنند

 

به گزارش خبرگزاری ندای آگاه به نقل از ودصم، اداره احصاییه مرکزی افغانستان در گزارش تازه خویش که بالای ۲۱هزار خانواده در سراسر این کشور انجام شده ، گفته است که( ۵۴٫۵ ) درصد مردم  افغانستان زیر فقر زنده‌گی می کنند.

یافته های این گزارش که از سوی، اداره مرکزی احصایه و نهاد جهانی"آیکان " انجام شده نشان می دهد که شمار افراد زیر خط فقر در افغانستان به بیش از شانزده میلیون تن می رسد رقم بیشتر از نصف نفوس افغانستان

بر اساس این گزارش، آنانی‌که نمی‌توانند نیازهای بنیادی زنده‌گی شان را فراهم بسازند، بیش از پانزده درصد افزایش یافته و نیز بیکاری در کشور، در تناسب به سال های گذشته بیست و چهار درصد افزایش را نشان می دهد.

حسیب الله موحد، معاون فنی ادارۀ مرکزی احصاییه که در یک نشست خبری در مرکز رسانه های حکومت صحبت می کرد گفته است: بربنیاد تعریف ملی خط فقر در کشور افرادی  که کمتر از (دو هزار و شصت و چهار افغانی ) را در یک ماه مصرف کند، زیر خط فقر شمرده می شود، و با در نظر داشت این معیار بیش از 50 % نفوس کشور زیر خطر فقر به سر می برند.

با این حال، بانک جهانی و اتحادیه اروپا، ناامنی ها و افزایش سریع جمعیت را از علت های افزایش فقر در افغانستان گفته اند.

این در حالیست که سران حکومت وحدت ملی در طی حدود چهار سال کاری شان همواره مصروف مناقشات ذات البینی و تقسیم قدرت میان شان  بوده اند و بر وعده های که در زمان کارزار های انتخاباتی شان به مردم می دادند، یک فیصد هم عمل نکرده اند.

Comment