No icon

گزارش عبدالکریم عظیم

سفیران صلح در هرات: صلح را خانه به خانه گدایی می کنیم

دفتر روند صلح بین الافغانی، شهروندان و فعالان مدنی ولایت هرات محفلی را جهت ایجاد صلح و وحدت و گرامی داشت از شهدای خبرنگاران، حادثه اخیر کابل در این ولایت برگزار کرده و می گویند برای آوردن صلح در کشور دروازه به دروازه صلح را سوال می کنند و از جنگ خسته شده اند.

سید عبدالهادی دبیر سفیر صلح بین الافغانی در هرات می گوید:" هدف ما آوردن صلح در تمام افغانستان است و ما خانه به خانه در گوشه گوشه افغانستان بخاطر صلح میرویم وصلح را گدایی میکنیم" آقای دبیر می افزاید:" ما بخاطر خدا ومردم حرکت کرده ایم وراه مان را ادامه میدهیم تا اینکه به صلح برسیم" .

شمار از سخنرانان این محفل با انتقاد شدید از شورای عالی صلح می گویند: با وجود مصارف گزاف در پروسه صلح، شورای عالی صلح تا کنون هیچ کارایی نداشته؛ بلکه در مدت بیش از ده سال هنوز هم کارهای این شورا مساوی به صفر هست.

اشتراک کننده گان این نشست می گویند: که حرکت آنان، کاملأ مردمی است وبدون کدام پروژه یی برای آوردن صلح در کشور آغاز به کار کرده اند.

از سوی هم، شماری از شهروندان هرات می گویند: که مردم افغانستان از جنگ خسته شده و خواستار یک صلح سرتاسری و واقعی در کشور هستند و یکبار دیگر بر مخالفین صدا می کنند که از جنگ و کشتن افراد بیگناه دست بردارند.

این در حالیست که چند روز قبل نیز شماری از شهروندان هرات، نشستی را برای صلح در این ولایت برگزار کرده و از مخالفین مسلح دولت خواستار پیوستن به پروسه صلح شدند.

این سومین نشست سفیران صلح در هرات، برای صلح در کشور است، به گفته آنان، مصمم هستند این کمپاین شان را در تمام افغانستان الی برقرار شدن صلح در کشور گسترش دهند.

گزارش: عبدالکریم عظیم

Comment