حریم فضایی افغانستان کنترول می‌شود؛ از نقطه صفری تا 45 هزار فُت

حریم فضایی افغانستان کنترول می‌شود؛ از نقطه صفری تا 45 هزار فُت

اداره ملی هوا نوردی امروز( شنبه، 26 سرطان) از ورود نخستین محموله رادار های سرتاسری به افغانستان خبر می‌دهد.

این اداره با نشر این تصاویر می‌گوید که لحظات پیش اولین محموله رادارهای سرتاسری که قرارداد نصب آن از طرف این اداره با شرکت تالس فرانسوی به ارزش ۱۱۲ میلیون یورو منعقد شده است به کابل رسید.

 به گفته این اداره قرا ر است، این رادار‌ها در ۱۲ نقطه کشور نصب ‌گردد با نصب این رادار ها امکان کنترول حریم فضایی افغانستان را از نقطه صفری تا ۴۵ هزار فُت فراهم می‌گردد.