هشدار صالح: در ثبت موترهای بی اسناد به کار شکنی ادامه ندهید

هشدار صالح: در ثبت موترهای بی اسناد به کار شکنی ادامه ندهید

امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری با انتقاد از روند کند در ثبت اسناد موترهای بدون نمبر پلیت؛ در صفحه فسبوکش نوشته است که مسولین وزارت مالیه قصدآ و عمدآ کارشکنی می کند.

آقای صالح گفته است در صورتیکه مسوولین این وزارت همچنان به کارشکنی ادامه دهند به دادستانی کل معرفی خواهند شد.

او گفته است: "از دادستانی کل افغانستان به خاطر مداخله در این موضوع و کشانیدن شماری از مقامات به پنجه‌ی عدالت تشکری می‌کنیم. باز هم از بخش‌های معین و مشخص وزارت مالیه می‌خواهیم دست از کارشکنی و کندکاری کشیده و به مردم خدمت کنند".

پیش ازین عبدالهادی ارغندیوال،  وزیر مالیه، گفته بود که هدف از آغاز روند ثبت موترهای بی اسناد، افزایش عواید ملی، تامین امنیت و نظم عامه و جلوگیری از مختل شدن جریان ترافیک است.

ارغندیوال همچنان گفته بود که روند ثبت موترهای بی‌اسناد از دهم عقرب آغاز شده و تا ۲۷ قوس ادامه خواهد یافت و پس از 27 قوس، هر موتری که بدون اسناد گمرکی وارد افغانستان شود، ضبط خواهد شد.