آمر حوزه دهم امنیتی شهر کابل ترور شد

آمر حوزه دهم امنیتی شهر کابل ترور شد

فرمانده تولی حوزه دهم شهر کابل شب گذشته در نزدیکی میدان هوایی کرزی توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسید.

فردوس فرامرز، سخن‌گوی فرماندهی پولیس باتایید این رویداد می گوید مسیح فخری فرمانده تولی حوزه دهم شهرکابل از سوی افراد ناشناس کشته شده‌است.

وی افزود که «فاعل قضیه» بازداشت شده است و تحقیقات در پیوند به قتل این فرمانده جریان دارد.

از سویی‌هم امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری در جلسهٔ شش و نیم صبح گفته است که قاتل این افسر نظامی، حمید نام دارد که شامل فهرست جرم پیشه‌هایی که منتشر شده، می‌باشد.

آقای صالح در صفحه فسبوکش همچنان نوشته است که یکی دیگر از افسران لوژیستیکی مربوطه به حوزهٔ دهم پولیس در مربوطات حوزهٔ هشتم با چاقو مجروح شده است.