گاز خطر دارد و زغال سنگ ضرر؛ پس با سردی زمستان چه باید کرد؟

 

همزمان با فرا رسیدن فصل سرمای زمستان و افزایش قیمت گاز، تنها در سه هفته اخیر ۱۲ تن از اثر گاز گرفتگی در کشور جان باخته باخته ااند. از سوی هم استفاده از دیزل بی کیفیت در وسایط، سوخت ذغال سنگ و چوب در بخاری ها بخش دیگر چالشهاست که مردم افغانستان با آن روبرو می شوند.