صلح در دل شهروندان کندز چنگ می‌زند

صلح در دل شهروندان کندز چنگ می‌زند

برنامه دیوار نگاری (نقاشی) تصاویر وشعار های صلح طلبانه تحت عنوان صلح ومحو خشونت مبتنی بر جنسیت از طرف دفتر مشارکت در ولایت کندز برگزار شده بود با استقبال گرم شهروندان این ولایت مواجه شده است.

اعضای ایتلاف منع خشونت علیه زنان در روند صلح مشارکت در کندز میگویند، این برنامه نقاشی و نوشتن شعار های تحت عنوان صلح ومحو خشونت، مبتنی بر جنسیت در سه نقطه مرکزی شهر کندز (دیوار لیسه عایشه صدیقه، دیوار لیسه شیرخان و دیوار فرماندهی جدید پولس این ولایت) براه انداخته شده است.

برگزار کنندگان این برنامه می گویند، این نوع فعالیت ها پیام های تاثیر گزار بر روح و روان مردم دارد این پیام ها طرف های درگیر جنگ را وادار میسازد تا مفکوره های شان نسبت به ادامه جنگ تغییر بخورد وبه صلح بپیوندند از خشونت ها دست بکشند.

سمیع الله قریشی خبرنگار ولایتی ندای آگاه، با ارسال این گزارش می گوید، که این نقاشی ها، بر روی دیوار های عمومی توجه عامه را جلب کرده و زمزه و امید آمدن صلح در کشور بیشتر شده است.

گفته می شود دفتر مشارکت در ولایت کندز، روی ایجاد ائتلاف های ملی، دادخواهی و حمایت از کار مشترک و مؤثر، دفاع از حقوق زنان و دسترسی زنان به فعالیت های شغلی کار می کند.

این دفتر تاهنوز توانسته است هشت ایتلاف ملی دادخواهی را ایجاد نماید که بیشتر ایتلاف ها روی حقوق زنان توجه شده است.