تازه: وقوع انفجار در مربوطات حوزه پنجم شهر کابل

تازه: وقوع انفجار در مربوطات حوزه پنجم شهر کابل

 حوالی ساعت ۹:۴۵ دقیقه صبح امروز، انفجار در مربوطات چهار راهی سپین کلی واقع در حوزه پنجم شهر کابل رخ داده است.

گفته می شود این انفجار در نزدیکی صالون عروسی ستاه سحراتفاق افتاده است.

تاهنوز از کشته و زخمیان  این رویداد جزییات در دست نیست و از سوی هم گفته می شود این انفجار بر یک موتر نوع کرولا بوده است.

تصاویر انتشار شده نشان میدهد که این رویداد در نزدیکی ستاره سحر در مربوطات حوزه پنجم شهر کابل اتفاق افتاده است

پولیس کابل تاهنوز در این مورد جزییات نداده است.