کارشناسان: در روند واکسین سرطان دهانه رحم، غفلت نشود

کشف و دریافت مجوز واکسین کرونا دراین اواخرسرخط خبرهای جهان را ساخته است؛ اما کارشناسان هشدارمی دهند که دراین وضعیت، واکسین های مهم دیگر را نباید از یاد برد. از این میان برای توجه به واکسین سرطان دهانه رحم تأکید کرده اند.

درادامه مباحث بر محور واکسین کرونا، اکنون مرکز پژوهش های سرطان آلمان تأکید کرده است که در این اوضاع، واکسین های دیگر به شمول واکسین علیه ویروس (HPV) یا ویروس پاپیلوم انسانی، نباید از یاد بروند.

نوبیلا اویدراوگو کارشناس امور صحت عامه این مرکز به خبرگزاری آلمان گفته است که واکسین کردن نوجوانان علیه این ویروس که اکثراً سبب سرطان دهانه رحم می شود، همچنان باید اولویت داده شود.

به گفته او با آنکه کمیسیون واکسین، تزریق واکسین (HPV) را برای نوجوانان میان ۹ تا ۱۴ ساله توصیه می کند، اما فقط ۴۳ درصد این افراد واکسین می شود

نوب

یلا تاکید دارد که این واکسین نه تنها زنان و دختران را از ابتلا به سرطان دهانه رحم وقایه می کند بلکه همچنان جوانان پسر را نیز از ابتلا به سرطان های مرتبط به ویروس (HPV)  محافظت می کند.

به اساس گزارش ها تنها در آلمان سالانه ۴۰۰۰ هزار تن در آلمان به این ویروس مبتلا می شوند که از این میان سالانه حدود ۱۵۰۰ تن آنان جان میدهند.