افزایش تولیدات میوه ستروس در ولایت ننگرهار

انعام الله صافی رئیس اداره زراعت، آبیاری و مالدای ولایت ننگرهار می گوید، امسال نزدیک به ۱۱ تٌن محصولات ستروس در ننگرهار برداشت خواهند شد. در نمایشگاه میوه‌جات ستروس که در این ولایت برگزار شده بود، نزدیک به ۱۵ نوع از محصولات باغهای ننگرهار به نمایش گذاشته شد. به گفته انعام الله صافی، کیفیت محصولات ستروس خوب است و به آب و هوایی مشرقی توافق خوب دارند. “ ما در تلاش هستیم تا در این بخش به خودکفایی برسیم. از همین خاطر هزاران جریب زمین برای باغ ستروس اختصاص داده شده است. در همین حال ضیاءالحق امرخیل، والی ننگرهار می گوید تمرکز با بر این است تا سه سال آینده افغانستان را از ناحیه تولید محصولات ستروس به خودکفای برسانیم.