عطا محمدنور از شکل گیری مقاومت دوم خبر داد

عطا محمدنور از شکل گیری مقاومت دوم خبر داد

عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی با هشدار از شکل گیری مقاومت دوم گفته است اگر حکومت وحدت ملی نمی تواند اوضاع را کنترول نمایند بگذارند رهبران جهادی و نیروهای مردمی دست بکار شوند.

آقای نور در مراسم گرامیداشت از رهنورد زریاب، نویسندۀ نام‌دار افغانستان، گفته که اوضاع در کشور به شدت درحال بدتر شدن است و جنگجویان خارجی در سراسر ولایت‌های شمال کشور جا گرفته‌اند.

به گفته ی آقای نور، چهار سال پیش هشدار برگشت دوازده خانواده جنگجو از آسیای میانه را داده بود ، اما حکومت وحدت ملی این گفته هایش را نادیده گرفت و از همین ‌رو اکنون سراسر ولایت‌های شمال ناامن شده‌اند.

رئیس اجراییه جمعت اسلامی هر چند بر اولویت‌دهی به روند صلح تأکید می‌کند، اما می‌گوید هرگاه کسانی این روند را تخریب کنند، آنان به مقاومت دوم خواهند رفت.