وزارت صحت عامه، مطالبه رشوه از سوی مشاوران این وزارت صحت ندارد

وزارت صحت عامه، مطالبه رشوه از سوی مشاوران این وزارت صحت ندارد

وزارت صحت عامه کشور در واکنش به نشر گزارش برخی رسانه ها گفته است که مطالبه رشوه از سوی مشاوران این وزارت واقعیت نداشته و بر اساس تقاضای اداره دادستانی کُل و همکاری احمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه، متهمان برای ارائه بازجوی به اداره دادستانی کُل حاضر شده اند.

بر اساس گزارشهای برخی رسانه ها، احمدشکران عثمانی، برادر وزیر صحت عامه، کاوه سرمست‌زاده، پسر کاکای وزیر، حامد حمیدی، پسر خاله وزیر و فریدون سلطانی، مشاور ارشد این وزارت استند به اتهام مطالبه رشوه به دادستانی کل معرفی شده اند.

اما اعلامیه وزارت صحت عامه در واکنش به این گزارش، گفته است که احمدشکران عثمانی، برادر وزیر صحت هیچ نوع مسئولیت رسمی در این وزارت ندارد. در مورد کاوه سرمست‌زاده نیز گفته شده است که او مسئولیتی در مرکز وزارت ندارد، بلکه از چند سال بدینسو در یکی از شفاخانه‌ها کار می‌کند.

به گفته این ‌وزارت «به منظور تنویر اذهان عامه باید گفت که دیروز مورخ 8 جدی 1399، هیاتی از اداره دادستانی کل نزد وزیر صحت عامه مراجعه کردند و خواهان تحقیق از آقایان احمدشکران عثمانی؛ برادر وزیر صحت، کاوه سرمست‌زاده؛ کارمند یکی از شفاخانه‌های کابل، فرامرز حمیدی؛ مشاور مالی وزارت و آقای فریدون سلطانی شدند.»

این وزارت افزوده‌است که از آن‌جایی که یکی از تعهدات آقای احمد‌جواد عثمانی؛ وزیر صحت عامه، مبارزه با فساد و تامین شفافیت در ادارات این نهاد است، هدایت داد تا افراد متذکره غرض تحقیق به دادستانی کل حضور یابند.

وزارت صحت عامه گفته که رهبری این وزارت ضمن آنکه همکاری خود را با نهادهای مسئول در مبارزه علیه فساد اعلام می‌دارد و هیچ‌گونه وابستگی و قرابت فامیلی را مانع اجرای عدالت و تطبیق قانون نمی‌داند، برای وضاحت بیش‌تر می‌خواهد اعلام کند که احمدشکران عثمانی؛ کارمند این وزارت نبوده و کاوه سرمست‌زاده نیز مسئولیتی در دفتر مرکزی وزارت ندارد.

وزارت صحت عامه کشور همچنین قرابت فامیلی آقای فرامرز حمیدی با وزیر صحت را تایید نمی‌کند. وزارت صحت از دادستانی کل می‌خواهد که در این زمینه به صورت همه‌جانبه تحقیق کرده و نتایج بررسی را با مردم شریک سازد.