آموزگاران کشور در اوج بی مهری دولت

آموزگاران کشور در اوج بی مهری دولت

از آنجایکه آموزگاری شغل مقدس، ارزش مند و در عین زمان نهایت تاثیر گذار در جامعه بشری است، می بایست به آنان توجه لازم هم از لحاظ ظرفیت سازی و هم از لحاظ معیشتی صورت گیرد، اما در افغانستان سال هاست این طبقه مورد بی مهری تام دولت ها قرار گرفته و تنها معاش بخور نمیر دارند.

با آنکه دولت ها بار ها وعده افزایش امتیاز آموزگاران را داده و حتی چندین بار شخص رئیس جمهور غنی در نشست های بزرگ ملی از توزیع زمین به آموزگاران سخن گفت، ولی تا اکنون این وعده ها بیشتر به وعده های روی یخ مانده که با گذشت زمان آب شده است.

شماری به این باور هستند که بی توجهی به این قشر باعث شده است  که کیفیت معارف همه ساله در حال نزول باشد، در اوایل سال جاری کشور یک نهاد تحقیق کننده در بخش معارف اعلام کرد که کیفیت معارف در افغانستان سیر نزولی دارد.

شماری از آموزگاران در ولایت های مختلف به دلیل کم بودن امتیاز شان به گرد همایی های اعتراضی پرداخته و از این بی توجهی دولت در قبال شان سخت انتقاد می کنند.

در یک ماه پسین حدود ده ولایت گواه تجمع اعتراضی آموزگاران بوده است، در تازه ترین مورد هم امروز شماری از آموزگاران ولایت هرات در یک تجمع اعتراضی خواهان یک سان سازی معاشات شان با سایر ادارات شدند، آنان با انتقاد از دو نگری دولت می گویند:"معاش یک معلم کمتر از معاش یک صفا کار گمرک است، یک صفا کار گمرک 13 الی 14 هزار افغانی معاش می گیرد، در حالیکه معاش بهترین آموزگار از 8 هزار افغانی معاش بیشتر نیست".

با این حال سر انجام صدای آموزگاران به خانه ملت رسیده است، هفته قبل مجلس نماینده گان بودجه سال مالی 1400 را به دلایل مختلف از جمله نا متوازن بودن معاشات رد کرد و رئیس مجلس نماینده گان به کمیسیون بودجه این مجلس وظیفه سپرد تا طرح را در هماهنگی با وزارت مالیه در باب یک سان سازی معاشات معلمین و کارکنان خدمات ملکی که همچنان از امتیاز اندک شکایت دارند آماده کند.

قرار است در هفته پیش رو وزارت مالیه پس از تعدیلات طرح بودجه 1400 را دوباره به مجلس نماینده گان ارایه کند، دیده شود که به این خواست آموزگاران و مامورین پایین رتبه دولت در نظر گرفته خواهد شد و یا خیر؟