نخستین فابریکه پروسس جلغوزه در پکتیا آغاز به کار کرد

نخستین فابریکه پروسس جلغوزه در پکتیا آغاز به کار کرد

به نقل از سلام وطندار، شرکت خصوصی رحیم‌ گردیزی در شهر گردیز، مرکز ولایت پکتیا کارخانه‌یی زیر نام «لوی پکتیا» برای پروسس و بسته‌بندی جلغوزه ساخته است. این کارخانۀ پروسس جلغوزه با هزینۀ ۶ میلیون دالر ساخته شده است.

رییس جمهور غنی، اعضای کابینه و والیان ولایت‌های شرقی به گونۀ آنلاین در برنامۀ گشایش این کارخانه شرکت کرده بودند. آقای غنی می‌گوید که با ایجاد کارخانه‌ها، افغانستان را به یک کشور صادر کنندۀ محصولات زراعتی تبدیل خواهد کرد.

رئیس‌جمهور می‌گوید که برای مبدل‌شدن ولایت پکتیا به یک منطقۀ اقتصادی متعهد است و تلاش‌های دوامدار در این زمینه جریان دارد. او بر توسعۀ شهری و ترانزیت در شهر پکتیا نیز تأکید می‌کند.

عبدالرحیم گردیزی، مسئول این کارخانه می‌گوید که این کارخانه ظرفیت پروسس ۶۰ تن جلغوزه را دارد. او می‌افزاید که در این کارخانه علاوه بر پروسس جلغوزه ولایت‌های جنوب‌شرقی، جلغوزۀ ولایت‌های دیگر نیز پروسس و بسته بندی می‌شود.

محمدحلیم فدایی، والی پکتیا می‌گوید که جلو روند قطع جنگلات و درختان جلغوزه را در این ولایت می‌گیرد.

با گشایش این کارخانه برای نزدیک به یک‌هزار تن زمینۀ کار مستقیم و غیرمستقیم فراهم شده است.