دو دختر خانم در کابل، چگونه از افراد مشهور باج گیری می کردند؟

دو دختر خانم در کابل، چگونه از افراد مشهور باج گیری می کردند؟
عکس بر گرفته شده از انترنت می باشد

دو دختر خانم که با پوشیدن لباسهای مفشن از افراد مشهور باج‌گیری می کردند، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گردید.

این مطلب را امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری، در صفحه فسبوکش نوشته است. به گفته آقای صالح این دختران به نام حسنا و شیما که از چندی به این سو، افراد مشهور و نیک نام را تهدید و باج‌گیری می کردند، از سوی نیروهای امنیتی در حوزه سوم شهر کابل بازداشت شده اند.

به نقل از صالح این دختران، افراد نیک نام را تهدید می کردند که اگر پول ندهید به خانوداه تان و حقوق بشر شکایت می کنیم که بالای ما دست اندازی کرده اید،  شماری از مردان مجبور می‌شدند که به خاطر حفظ آبرو و گریز از جنجال، به آن‌ها پول بدهند.

آقای صالح افزوده است: «سال‌ها بود که به این پرونده رسیدگی نمی‌شد. یکی از معضلات بزرگ این است که حضور زنان در بخش‌های عدلی و قضایی و همچنان در صفوف پولیس کم رنگ می باشند. این عدم تعادل، دسترسی دولت را از دید تحقیقات و رسیدگی به مسایل جرمی و حقوقی به نیم جامعه محدود کرده و در بسا موارد کاملا مسدود ساخته است».