24 مظنون در پیوند به انجام جرمهای جنائی در کابل بازداشت شدند

24 مظنون در پیوند به انجام جرمهای جنائی در کابل بازداشت شدند

وزارت داخله با نشر اعلامیه گفته است که در بیست چهار ساعت گذشته در نتیجه چندین عملیات اوپراتیفی 24 تن مظنون در پیوند به انجام جرم های جنایی از نقاط مختلف شهر کابل بازداشت کرده اند.

به نقل از اعلامیه این افراد به ارتکاب حمل سلاح غیرقانونی، سرقت مسلحانه، ادعای قتل، سرقت منازل، چپاولگری موبائل و مشروب نوشی از مربوطات نواحی دوم، چهارم، ششم، دهم، شانزدهم، هفدهم و ولسوالی چهار آسیاب ولایت کابل توسط پولیس شناسائی و بازداشت گردیده اند.

در میان بازداشت شده ها، عکس یک دختر خانم نیز دیده می شود که در پیوندبه جرم های جنایی از سوی پولیس کابل بازداشت شده است.

اعلامیه می افزاید که از نزد مظنونین بازداشت شده چهار میل تفنگچه کمری بدست پولیس آمده است.

این در حالیست که حدود یک ماه قبل، تآمین امنیت کابل، به امر رییس جمهورغنی در چوکات میثاق امنیتی، به امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری داده شده بود.