افزایش سوء استفاده جنسی زنان از کودکان، موردی که جهان به حیرت مانده است

افزایش سوء استفاده جنسی زنان از کودکان، موردی که جهان به حیرت مانده است

صدای آمریکا به نقل از خبرگزاری فرانس پرس گزارشی از چند مورد تکاندهندۀ تجاوز جنسی بر کودکان را نشر کرده که افزایش سوء استفادۀ جنسی از کودکان توسط زنان در سال های اخیر را نشان می دهد.

یافته های پژوهشگران امریکایی که در این گزارش منتشر گردیده، بر اساس آنها در یکی از پنج مورد سوء استفادۀ جنسی کودکان، زنان دخیل می باشند.

بنابر یافته های پژوهشگران، آموزگاران و حتا راهبه‌های کلیسا در سواستفادۀ جنسی از کودکان دست داشته اند.

پس از استرداد یک آموزگار اسراییلی متهم به چندین مورد سوء استفادۀ جنسی از کودکان دانش‌آموز به آسترالیا، خبرگزاری فرانس‌پرس چند مورد تکاندهندۀ تجاوز جنسی بر کودکان را مرور کرده است

مالکا لیفر، آموزگار اسرائیلی که مدیر یک مکتب در شهر ملبورن آسترالیا بود، به ۷۴ مورد سواستفادۀ جنسی با کودکان متهم شده است.

لیفر در سال ۲۰۰۸ پس از آنکه ادعاهای سواستفادۀ جنسی بر وی زیاد شد، با خانواده‌اش از آسترالیا به اسرائیل برگشت.

او که از آن زمان تا کنون در مسکونۀ یهودی‌نشین امانویل در کرانۀ غربی می‌زیست، پس از درخواست‌های مکرر مقام‌های در کانبیرا به آسترالیا باز گردانده شد.

مری کی لوتورنو، معلم یک مکتب ابتداییه در ایالت کالیفورنیا بود، در سال ۱۹۹۷ به تجاوز جنسی بر ویلی فوالاو، شاگرد ۱۲ ساله‌اش متهم شد. لوتورنو در آن زمان ۳۴ سال عمر داشت و مادر چهار فرزند بود.

لوتورنو که از شاگردش باردار شده بود، در زندان فرزندی از وی به دنیا آورد. پس از سپری کردن نزدیک به سه ماه در زندان دوباره رها شد.

لوتورنو که بر اساس حکم محکمه از تماس با ویلی منع شده بود، اما به دلیل تماس با ویلی دوباره از سوی پولیس بازداشت شد و اینبار برای هفت سال -۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴- زندانی شد. این آموزگار پیشین، هنگامیکه برای دومین بار زندانی بود نیز دومین فرزند ویلی را به دنیا آورد.

مری بلک، زن جوان بریتانیایی که در حلقۀ سواستفادۀ جنسی از کودکان شامل بود، در سال ۲۰۱۵ زمانیکه ۳۴ سال عمر داشت، به حبس ابد محکوم شد.

مری بلک به ۲۳ مورد اتهام از جمله تجاوز جنسی، توطیه برای تجاوز و تحریک کردن کودکان برای اقدام به عمل جنسی مجرم شناخته شد. او متهم شده بود که در جریان ده سال از پنج کودک – دو پسر و سه دختر – سواستفادۀ جنسی کرده و این کودکان را در اختیار دیگر سوءاستفاده کنندگان جنسی قرار داده و آنان را به محافل سکس برده است.

ونیسا جورج، زن که در رسانه‌های بریتانیایی به عنوان "بدترین بچه‌باز" زن معرفی شده است، در سال ۲۰۰۹ به اتهام سوء استفادۀ جنسی از کودکان به هفت سال زندان محکوم شد.

ونیسا متهم بود که از ۶۴ کودک سوء استفادۀ جنسی کرده است که کوچک‌ترین قربانی وی یک کودک دوساله در یک کودکستان شهر پلیموت بود.

قضیۀ این زن زمانی آفتابی شد که وی از جریان سواستفادۀ جنسی از کودکان فلمبرداری کرده و آن را از طریق انترنت به دیگر بچه بازان ارسال  می‌کرد.

ستفانی رگوسا، معلم کودکان دارای معلولیت در شهر تمپا، ایالت فلوریدای امریکا بود، به جرم سوء استفادۀ جنسی از دو کودک در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ به ده سال زندان محکوم شد، اما پس از سپری کردن شش سال زندان رها شد.

برین تاها و کرستین لایز، یک محکمه در آلمان در سال ۲۰۱۸ حکم حبس درازمدت را بر زوجی به نام های برین تاها و کرستین لایز، صادر کرد که مکرراً از پسر ده سالۀ این زن بهره برداری جنسی کرده بودند. این زن به فحشای اجباری، تهیه و تولید تصاویر و فلم سکس از کودک و فروش آن در انترنت متهم شده بود.

محکمۀ آلمان حکم کرد که شوهر این زن - پدر اندر کودک- به جرم ارتکاب ۲۱ مورد تجاوز جنسی و مادر این کودک به ارتکاب ۱۹ مورد تجاوز جنسی بر فرزندش، هر یک ۱۲ سال زندانی شوند