کابینه ریاست جمهوری طرح پیش نویس سوم بودجه ۱۴۰۰ را تایید کرد

کابینه ریاست جمهوری طرح پیش نویس سوم بودجه ۱۴۰۰ را تایید کرد

دواخان مینه پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز (چهارشنبه) گفت که طرح پیش‌نویس سوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰ از سوی کابینه شد.

دواخان گفته است که پیش‌نویس سوم بودجه با تغییرات و پیشنهادات مطرح شده است، تأیید شده. او ابراز امیدواری کرده که مجلس نمایند‌گان طرح سوم بودجه را تصویب کند.

وزارت مالیه چند روز قبل، از فرستادن سومین پیش نویس بودجه سال 1400 به مجلس نمایندگان خبر داده بود و گفته بود که تلاش کرده که تمامی نظریات و پیشنهادات اعضای مجلس نمایندگان را در این پیش‌نویس بررسی کند.

عبدالحبیب زدران معین مالی وزارت مالیه چند روز قبل گفته بود که پیش‌نویس سوم طرح بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را به زودی به مجلس نمایند‌گان ارایه می‌کند

همچنین میررحمان رحمانی، رییس مجلس هفته گذشته خواستار ارائه پیش‌نویس سوم بودجه از سوی حکومت شد. هرچند رخصتی‌های زمستانی مجلس نمایند‌گان آغاز شده است، اما طبق قانون تا زمانی که بودجه تصویب نشود، نمایندگان نمی توانند به رخصتی زمستانی بروند

مجلس نمایند‌گان دوبار طرح بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را رد کرده است. دلیل این اقدام از سوی نمایند‌گان عدم توازن و عادلانه بودن بودجه، گنجانیده‌نشدن طرح یک‌سان سازی معاشات کارمندان دولت، اختصاص بودجه هنگفت در کدهای احتیاط، قرضه‌گیری، گنجانیده‌شدن برنامه دسترخوان ملی در پیشن‌نویس بودجه و اختصاص بودجه به واحدهای اداری که توسط فرمان ریاست جمهوری ایجاد شده است، عنوان می‌شود.