کار ساخت خط ریل هرات-خواف تا هفتاد فیصد تکمیل شده است

کار ساخت خط ریل هرات-خواف تا هفتاد فیصد تکمیل شده است

مسوولان شرکت انتگرا، در هرات می گویند کار ساخت خط ریل هرات-خواف در فاز چهارم که ۴۳ کیلومتر طول دارد تا ۷۰ در صد پیش رفته است.

انجینیر محمد هارون عظیم مسؤل شرکت ساخت خط ریل « انتگرا » هرات میگوید، کار زیر بنای خط ریل هرات-خواف، فاز چهارم قطعه اول آن که نزدیک به ۴۳ کیلومتر طول دارد، تاکنون ۳۳ کیلومترآن تحت پوشش زیر بنایی قرار داشته و حدود ۷۰ درصد کار آن پیش تکمیل شده است.

به گفته‌ی عظیم، هزینه این پروژه از بودجه انکشافی حکومت افغانستان پرداخته میشود.

در همین حال: «التین بیک» انجینیر ومتخصص روسی از کار زیر ساخت اساسی این خط اطمینان داده و میگوید، این خط به سبک روسی دارای اسنتدرد فوق‌العاده ومعیاری ساخته میشود، ختم کار این پروژه یک دست آورد بزرگ برای افغانها است.

از سوی هم انجینیر محمد تمیم صافی، آمر نظارت بر این پروژه گوید، کار این پروژه بصورت اسنتدرد در تمام بخش ها تحت کنترل ریاست فواید عامه وسایر نهادهای ذیربط قرار دارد ، وی بیان میدارد که کار پروژه زیر کار است و و کدام سکتکی در کار نیست

این پروژه شامل خط ریل ، ۶پلچک کلان ، ۱۳۲ پلچک خورد، دیوار کانگریتی، ساختمان محافظتی و ایستگاه ریل می‌باشد که  که به طول ۴۳ کیلومتر امتداد دارد.