در پی بد تر شدن وضعیت امنیتی در ولایت‌های مرکزی، حکومت به بامیان و دایکندی والی جدید معرفی کرد

در پی بد تر شدن وضعیت امنیتی در ولایت‌های مرکزی، حکومت به بامیان و دایکندی والی جدید معرفی کرد

اداره مستقل ارگان‌های محلی می‌گوید بر اساس پیشنهاد این اداره و حکم ریاست جمهوری، طاهر زهیر به صفت والی بامیان و مراد علی مراد به صفت والی دایکندی مقرر شده اند.

پس از سقوط ولسوالی‌های دره غوربند ولایت پروان در نزدیکی بامیان، روز گذشته ولسوالی‌های کهمرد و سیغان این ولایت نیز به دست جنگویان گروه طالبان سقوط کرده است.

پیش از این منابع در بامیان هشدار داده، در صورتیکه سقوط ولسوالی‌های همجوار این ولایت جدی گرفته نشود، بامیان نیز از کنترول دولت خارج خواهد شد.

با این حال، جنگ تا دروازه شرقی بامیان رسیده، عصر دیروز نیروهای امنیتی ساعت‌های پیهم با جنگویان گروه طالبان در کوتل شیبر این ولایت درگیر شده اند و در پی نبرد ها شش جنگوی گروه طالبان کتشه شده اند.