شهروندان غزنی: تبعیض در توزیع تذکره بیداد می کند

شهروندان غزنی: تبعیض در توزیع تذکره بیداد می کند

 

به گزارش خبرگزاری ندای آگاه، شماری از جوانان و فعالان مدنی ولایت غزنی در پیوند به آنچه تبعیض در روند توزیع شناسنامه در این ولایت می دانند، روز گذشته (دو شنبه 10 ثور ) طی کنفرانس خبری مسئولین توزیع شناسنامه در این ولایت را به تبعیض متهم می کردند.

خبرنگار ندای آگاه در ولایت غزنی به نقل از معترضان می گوید: که مسئولین توزیع تذکره از دادن تذکره به قوم هزاره ها در این ولایت ابا می ورزند و مدیر توزیع شناسنامه در این لایت را متهم می کنند که گفته است:"وی هزاره ها را به رسمیت نمی شناسد".

گفته می شود، اداره توزیع تذکره در این ولایت به باشنده گانی که از ولسوالی ها به مرکز این ولایت بیجا شده اند، سناسنامه نمی دهد.   

با این حال شماری از فعالان مدنی غزنی در واکنش به این عمل کرد اداره توزیع تدکره، روز گذشته  با راه اندازی کنفرانس مطبوعاتی قطعه نامه ی را صادر کردند و خاطر نشان ساختند، در صورتیکه به خواسته های آنان توجه جدی صورت نگیرد، همچنان اعتراضات شان را ادامه خواهند داد.

گزارش: نعمت الله احمدی