منظور پشتین: بگذارید افغان‌ها خود شان در باره آیند‌ی شان تصمیم بگیرند

منظور پشتین: بگذارید افغان‌ها خود شان در باره آیند‌ی شان تصمیم بگیرند

منظور پشتین، رهبر "جنبش حفاظت از پشتون‌ها" روز گذشته در یک گردهمایی در وزیرستان، خواهان پایان " جنگ نیابتی" در افغانستان و تامین صلح در منطقه شده‌است.

پشتین افزوده که " بگذارید افغان‌ها خودشان از راه گفتگو و رأی‌دهی، در بارۀ آیندۀ شان تصمیم بگیرند."

به باور پشتین، جنگ در افغانستان نه تنها سبب ویرانی این کشور شده، بلکه باعث ویرانی خیبر پختونخوا نیز شده‌ و در واقع منطقه را در فقر و رکود، نگهداشته‌است."