شش تن در پی برخورد توپ دی‌سی در بلخ زخمی شدند

شش تن در پی برخورد توپ دی‌سی در بلخ زخمی شدند

یک منبع در ولایت بلخ به ندای آگاه می‌گوید که صبح امروز پنج فیرتوپ دی‌سی از سمت ولسوالی چمتال به سمت قول اردوی 209 شاهین پرتاب شده است، که در پی آن شش تن زخمی شده‌اند.

به گفته منبع، یکی از مرمی‌های پرتاب شده به یک کانتینر دیپوی مهمات در این قول اردو برخورد کرده است و آتش گرفته است.

تا کنون مشخص نیست که این توپ ها از سوی چی کسانی پرتاب شده است.

این درحالیست که دو روز پیش گروه طالبان حدود 26 فیر هاوان را از ولسوالی چمتال ولایت بلخ برای هدف قرار دادن قول اردوی شاهین به سمت ولسوالی دهدادی پرتاپ کرده بودند که در پی آن، 8 تن به شمول دو کودک زخم شدند.

تا کنون منابع رسمی در قول اردوی 209 شاهین در این مورد چیزی نگفته است.