خلیل زاد به قطر رفت؛ تا بر طالبان فشار وارد کند

خلیل زاد به قطر رفت؛ تا بر طالبان فشار وارد کند

وزارت خارجه امریکا می‌گوید که زلمی خلیلزاد نماینده این کشور برای صلح افغانستان به منظور اشتراک در نشست ترویکا به قطر رفت است.

وزارت خارجه امریکا تصریح کرده که خلیل‌زاد در در این سفر، طالبان را به دلیل حمله‌های پسین شان به شهر‌ها تحت فشار قرار خواهد داد تا این گروه را به کاهش خشونت و آتش‌بس دایمی وادار کند.

از سویی قرار است امروز نشست ترویکا در مورد افغانستان در دوحه برگزار شود.

قطر از کشورهای همسایه‌ی افغانستان از جمله ایران، ازبکستان خواسته در این نشست شرکت کنند.

قرار است نمایندگان اتحادیه‌ی اروپا و سازمان ملل هم در این نشست شرکت کنند.