انتخابات پارلمانی افغانستان با اعلام نتایج کابل، پایان یافت

انتخابات پارلمانی افغانستان با اعلام نتایج کابل، پایان یافت
کنفرانس مطبوعاتی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی

نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان بعد از هفت ماه به گونه تدریجی ابتدا برندگان ابتدایی و سپس فهرست نهایی نمایندگان دور هفتدهم پارلمان این کشور اعلام شد. 

این در حالی است که محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان پیش از تکمیل این روند، روز ششم ثور پارلمان افغانستان را در غیاب نمایندگان شش حوزه انتخاباتی افتتاح کرد. 

نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ولایات میدان وردک، قندوز، بغلان و کوچی‌ها همان روز و نتایج انتخابات ولایت پکتیا بعدتر اعلام شد و نتایج یگانه ولایت باقیمانده، ولایت کابل دیرهنگام شب گذشته منتشر شد.

اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی افغانستان در حالی صورت میگیرد که اکثر کارشناسان داخلی و خارجی از شاکی اند که انتخابات پر از تقلب بوده است.