روزهای اخیر تبلیغات و بازار کم‌رونق کارزارهای انتخاباتی

روزهای اخیر تبلیغات و بازار کم‌رونق کارزارهای انتخاباتی

حال و هوای کارزارهای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در خیابان‌های پایتخت و ولایت‌ها نسبت به انتخابات‌های قبلی شور و هیجان کمتری دارد. برخی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری برای ارائه برنامه‌های‌شان به شهروندان گردهمایی‌های پرشور انتخاباتی به راه نینداخته‌اند.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دو ماه مهلت برای کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته است.

بیشتر نامزدان این دوره ریاست‌جمهوری به فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و مصاحبه‌ها با رسانه‌ها اکتفا کردند.

در هفته آخر تا روز انتخابات، بیشتر مردم نامزدان مورد حمایت خود را از طریق مصاحبه‌های اختصاصی با تلوزویون‌ها و فعالیت‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی می‌شناسند.

پانزده نامزد از هجده نفر در این انتخابات نامزد شده بودند، هنوز به کارزارهای انتخاباتی ادامه می‌دهند.

از این میان، دسته انتخاباتی محمد حنیف اتمر حدود یک و نیم ماه پیش فعالیتش را متوقف کرد. اخیرا زلمی رسول و شیدا محمد ابدالی هم به نفع محمد اشرف غنی از نامزدی‌شان انصراف دادند.

در انتخابات‌های گذشته بسیاری از بخش‌های پایتخت با عکس‌های نامزدان رنگین می‌شد. اما در این انتخابات، عکس و پیام‌های انتخاباتی نامزدان روی دیوارها، دکل/پایه‌های برق و چهارراه‌ها مثل انتخابات‌های گذشته پررنگ نبوده‌است.

اگر در جاهایی از کابل حال و هوای تبلیغاتی نامزدان و تصویرهایشان بیشتر هم بوده، این تصویرها فقط مربوط به چند نامزد مشخص می‌شود.

رئیس یکی از شرکت‌های تبلیغاتی در کابل می‌گوید در این دور از انتخابات درآمدشان از کارزارهای انتخاباتی نسبت به انتخابات قبل ریاست جمهوری ۴۰ درصد کاهش یافته است.

او گفت:" این دوره کار تبلیغاتی ما به مراتب نسبت به انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری گذشته ضعیف است".

به نظر او، گفت‌وگوهای صلح میان آمریکا و طالبان و تردیدها در مورد این که ممکن است انتخابات برگزار نشود، دلیل عدم مراجعه نامزدان برای کارزار انتخاباتی و رکود کاروبار این شرکت‌ها است.