چهار پرستار برترزن افغان در میان صد زن پرستار برتر جهان

چهار پرستار برترزن افغان در میان صد زن پرستار برتر جهان

قرار گرفتن نام چهار دختر پرستار افغان در فهرست تازه سازمان جهانی سلامت

 به تازگی سازمان جهانی سلامت زنان صد  زن  پیشرو و برجسته در بخش پرستاری را در جریان شیوع ویروس کرونا منتشر کرده  که از آن میان زهرا میرزایی، معروفه مرادی، شکریه مسافرزاده و شبانه هلین چهار پرستار افغانستانی هستند که در فهرست ۱۰۰نفره پرستاران برتر سازمان جهانی سلامت زنان جا خوش کرده اند

گفتنی است که زهرا میرزایی، قابله ‌ای باتجربه است و ۱۳ سال سابقه کار دارد، معروفه مرادی در ایران به عنوان پرستار تحصیل کرده و اکنون در انستیتوت معتبر صحی فرانسه برای مادران و کودکان در افغانستان کار می‌ کند، شکریه مسافرزاده، هفت سال تجربه کار پرستاری دارد و چهار سال می ‌شود که در این انستیوت کار می ‌کند و شبانه هلین از پرستاران برجسته در افغانستان است. او برای انجام تحقیقات «موفقیت‌آمیز» در وزارت صحت عامه، در سال ۲۰۱۹ این جایزه را از آن خود کرده ‌است.

داستان ‌های قهرمانی این زنان در جریان شیوع ویروس کرونا از سوی سازمان جهانی سلامت زنان برجسته شده است.

این سازمان می‌ گوید کشورها در بخش صحت مادران و نوزادان باید سرمایه‌ گذاری بیشتری انجام دهد.

نام چهار دختر پرستار افغان در حالی در این فهرست جا می گیرد که که افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها برای مادران در هنگام زایمان شناخته می‌ شود