پنج عضو گروه طالبان در کاپیسا کشته و زخمی شدند

پنج عضو گروه طالبان در کاپیسا کشته و زخمی شدند

در نتیجهی درگیری میان نیروهای امنیتی با  گروه طالبان در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا دو طالب کشته و سه تن دیگر شان زخمی گردیدند.

منابع امنیتی در این ولایت می‌گویند، در پی یک عملیات نیروهای امنیتی بمنظور تصفیه دره افغانیه که در ولسوالی نجراب راه اندازی شده بود، در نتیجه چندین روستا از وجود طالبان پاکسازی شد.

دره افغانیه ولسوالی نجراب نزدیک به ۱۴ سال می شود که تحت تسلط طالبان است. هرچند نظامیان کشور سال گذشته طی عملیات گسترده ای این دره را برای مدت کوتاهی از وجود طالبان پاکسازی نمودند؛ اما باگذشت مدت زمان اندکی دوباره در اختیار طالبان قرار گرفت.

گفته می شود در این عملیات پنج عضو ارتش نیز جان باخته‌اند.