جان بس: برای روشن شدن نتیجۀ نهایی، گام‌های زیادی باقی مانده‌اند

 جان بس: برای روشن شدن نتیجۀ نهایی، گام‌های زیادی باقی مانده‌اند

در عین حال دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، ضمن استقبال از اعلام نتیجه‌ی ابتدایی، تأکید کرده است که کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، وظیفه دارد تا هر شکایتی را که دریافت می‌کند، به‌طور شفاف و دقیق بررسی کند.

از سوی هم دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در یک اعلامیه ای در پیوند به اعلان نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری گفته است که نتیجه‌ی استوار برتقلب را بدون رسیدگی به خواست‌ها و تقاضاهای قانونی این جریان هرگز قبول نمی‌کند. بارها اعلان کردیم که با استفاده از تمام ابزار و وسایل قانونی از آرای پاک مردم دفاع می‌کنیم و حکومت برخاسته از تقلب وآرای تقلبی را هرگز قبول نمی‌کنیم.

آقای بس از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ازبهر اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری سپاسگزاری کرده‌ و خطاب به مردم افغانستان گفته‌است که این نتیجۀ نخستین است و برای روشن شدن نتیجۀ نهایی، گام‌های زیادی باقی مانده‌اند.