بازداشت سه تن به اتهام حملات انفجاری در هرات

بازداشت سه تن به اتهام حملات انفجاری در هرات

امنیت ملی هرات سه تن را به ظن دست داشتن در حملات انحاری و دست داشتن با مخالفین مسلح دولت در ولایت از مربوطات"منطقه پایان آب " شهر هرات بازداشت کرده است.

ریاست امنیت ملی هرات با نشر خبر نامه گفت است که ملا امام مسجد حضرت سعید و دوتن  از شاگردان آن  مدرسه را به اتهام حملات انفجاری و همکاری با مخالفین مسلح دولت از منطقه "پایان آب"  هفتم  شهر هرات بازداشت کرده اند.  

در اعلامیه ریاست امنیت ملی آمده است که از نزد این افراد ۲بشکه مواد انفجاریه ویک میل تفنگچه از داخل مسجد نامبرده شده یافت شده است.