طالبان سرگردان دنبال مشروعیت سیاسی، هیأت ده نفری طالبان به سوئیس رفته است

طالبان سرگردان دنبال مشروعیت سیاسی، هیأت ده نفری طالبان به سوئیس رفته است

به گزارش ندای آگاه، وزارت خارجه سوئیس تایید کرده است که یک هیأت از گروه طالبان برای گفت‌وگو در مورد کمک‌های بشردوستانه با سازمان‌های غیر دولتی و همچنین موضوع حقوق بشر در افغانستان، به ژنو رسیده‌اند.
بر بنیاد گفته گزارش ها،‌ریاست این هیات ده نفری را لطیف الله حکیمی یکی از مقامات ارشد وزارت دفاع طالبان به عهده دارد. 
بنیاد فراخوان ژنو، که برای محافظت از غیرنظامیان در جریان درگیری‌ها کار می‌کند، اعلام کرده است که میزبان این کنفرانس است و قرار است از دوشنبه تا جمعه پشت درهای بسته با هیات طالبان گفت‌وگو کنند.
نهاد غیر دولتی ژینواکال گفته است که هیأت طالبان را به این کنفرانس دعوت کرده تا "وضعیت کمک‌های بشردوستانه، مسائل حقوق بشری، حفاظت از غیرنظامیان، احترام به مراقبت های بهداشتی،موضوع مین‌های زمینی و بقایای مواد انفجاری از جنگ" در افغانستان را با آن‌ها به بحث بگیرد.
کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز اعلام کرده است که انتظار دارد با نمایندگان طالبان در این کنفرانس گفتگوهای سازنده‌ای داشته باشد.
همزمان با این بی‌بی‌سی به نقل از رسانه های سوئیسی نگاشته که قرار است هیات  طالبان در جریان این کنفرانس با نمایندگان دولت سوئیس و برخی از کشورهای اروپایی نیز در این زمینه‌ها گفت‌وگو کنند.
مقامات رسمی طالبان تا کنون جزییات از سفر این هیات ده نفری خویش را همگانی نکرده است.

با آنکه هدف از این سفر طالبان به ژنو جلب کمک های بشر دوستانه خوانده شده است‌، اما آگاهان بدین باور اند که طالبان از مجراهای متفاوت دنبال مشروعیت هستند، از این رو تلاش دارند با جلو انداختن برنامه های بشردوستانه جهان را به مشروعیت سیاسی قناعت دهند.