اعضای شورای ملی پس از سپری نمودن مرخصی های تابستانی امروز رسما به کار شان آغاز کرد

اعضای شورای ملی پس از سپری نمودن مرخصی های تابستانی امروز رسما به کار شان آغاز کرد

 

مجلس نمایندگان افغانستان صبح امروز شنبه(۱۷ سنبله) پس از اتمام دوره تعطیلات تابستانی، دوباره آغاز به کار به کرد.

اعضای شورای ملی در روز اول آغاز به کار خویش حمله هفته گذشته بر ورزشگاه میوند را به شدت محکوم نموده و یک بار دیگر حکومت و نهاد های امنیتی را به ناتوانی در تامین امنیت شهروندان متهم کردند.  

این مجلس ۴۵ روز را در تعطیلات تابستانی به سر برد. آغاز به کار نیم سال دوم مجلس نمایندگان افغانستان، آخرین فصل کار مجلس قبل از انتخابات پارلمانی می‌باشد.