کمیسیون انتخابات افغانستان: تنها آرای ثبت شده با دستگاه بیومتریک اعتبار دارند

کمیسیون انتخابات افغانستان: تنها آرای ثبت شده با دستگاه بیومتریک اعتبار دارند

ذبیح سادات، یکی از سخنگویان این کمیسیون به بی‌بی‌سی گفت که براساس تصمیم اعضای کمیسیون انتخابات افغانستان فقط آرایی معتبر حساب خواهد شد که بارکد مخصوص دستگاه بیومتریک بر آن نصب شده باشد.

درانتخابات پارلمانی افغانستان که سال گذشته برگزار شد، این دستگاه‌ها در برخی مراکز مشکل تکنیکی داشتند و گفته شد آرای زیادی بدون بارکد بیومتریک به صندوق‌های رای انداخته شد.

اما آقای سادات می‌گوید که برای جلوگیری از مشکلات گذشته در هر مرکز یک دستگاه اضافی بیومتریک نیز وجود خواهد داشت که در صورت بروز مشکل از آن استفاده می‌شود.

او گفت تاکنون به تمام مراکز رای‌دهی در سراسر افغانستان دستگاه بیومتریک ارسال شده است و در صورتی که این دستگاه در این مراکز، به کار گرفته نشود، راه دیگر و جایگزینی برای اعتباردهی به آراء آن مراکز وجود ندارد.

استفاده از این فناوری در انتخابات پارلمانی سال گذشته هم برای نامزدها و هم برای رای‌ دهندگان با خاطره خوش همرا نبود.

کمیسیون انتخابات افغانستان مدعی است که از مشکلات انتخابات پارلمانی گذشته در استفاده از این دستگاه، درس‌های زیادی آموخته‌ و مشکلات روند بیومتریک را رفع کرده‌ است.

کمیسیون انتخابات می‌گوید برای شفافیت انتخابات ریاست جمهوری تلاش کرده با فرستادن ۳۸ هزار دستگاه اضافی مشکلات قبلی تکرار نشود.

حدود ۲۹ هزار دستگاه برای ۲۹ هزار محل رای و ۵ هزار دستگاه ذخیره نیز به مراکز رای گیری فرستاده شده که در صورتی، دستگاهی از کار بیفتد و یا کار نکند، استفاده شود.