چالش های فرا راه انتخابات ولسی جرگه در هرات

چالش های فرا راه انتخابات ولسی جرگه در هرات

افغانستان سرانجام با تاخیر بیش از سه سال از زمان تعیین شده برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه، در ماه میزان سال جاری شاهد برگزاری انتخابات ولسی جرگه بود، به جز ولایت های غزنی و قندهار، شهروندان کشور برای انتخاب نمایندگان شان در ولسی جرگه، به روز های 28 و 29 میزان پای صندوق های رای دهی رفته و به نماینده مورد نظر شان رای دادند. آنان اما از مشکلات زیاد از زمان آغاز روند رای دهی تا پایان این روز که این مشکلات شماری را نیز از رای دادن منصرف کرده است، سخن میزنند. محمد فهیم، ناظر یک نامزد ولسی جرگه ولایت هرات به تاخیر شروع شدن پروسه انتخابات ؛ محلات رای دهی ؛ نا آشنایی کارمندان کمیسیون انتخابات به سیستم بایموتریک راچالش های عمده دراین پروسه ملی عنوان کرد

از سوی هم محمد صادق یک تن دیگر از ناظران پروسه انتخابات در هرات که این پروسه را نظارت کرده است می گوید: ضعف مدیریتی کمیسیون انتخابات، عدم آگاهی کارمندان کمیسیون به سیستم بایموتریک، به تاخیر بازشدن محلات رای دهی، نبود نام اکثریت رای دهندگان درفهرست رای دهی، به تاخیر رسیدن اوراق رای دهی در مراکز و.... از عمده ترین مشکلات در انتخابات کنونی بود که شفافیت این پروسه را زیر سوال برده است.

همچنان عبدالحق یکی از شهروندان هرات نیز این مشکلات را در پروسه انخابات سال جاری تائید می کند و می افزاید که آنان آرزو دارد کمیسیون انتخابات در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری موارد زیر در نظر گرفته این پروسه ملی را بی اعتبار نسازند.

با این حال نهادهای ناظر بر روند انتخابات در ولایت هرات نیز وجود مشکلات در این روند را تایید می کنند، سید اشرف سادات مسئول مجمع جامعه مدنی افغانستان در هرات که از این پروسه ملی نظارت داشته، ناآگاهی کارمندان کمیسیون انتخابات از سیستیم جدید پروسه انتخابات را یکی از عمده ترین دلایل این مشکلات عنوان می کند. آقای سادات می افزاید : پایین بودن ظرفیت کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، عدم آموزش صحیح به این کارمندان در بخش استفاده از دستگاه بایومتریک، دیر رسیدن مواد اساس و با تاخیر بازشدن مراکز رای دهی به روی دهنده ها از جمله مشکلاتی است که مدیریت کمیسیون مستقل را زیر سوال برده است.

جواد عمید مسئول شبکه نهادهای جامعه مدنی در هرات می گوید: که بخاطر رفع این مشکلات در انتخابات آینده، باید نیروی کاری کمیسیون مستقل انتخابات آموزش های لازم را فراگیرند

آگاهان مسایل سیاسی در هرات کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت را در برگزاری انتخابات شفاف و همه شمول در کشور ناکام میدانند. عبدالقادر کامل یکی از این آگاهان می گوید: که حکومت تلاش کرده تا کمیسیون های انتخاباتی را به عنوان ابزار، بخاطر مهندسی کردن انتخابات در اختیار داشته باشد.

در همین حال مسئولان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات نیز برخی از این مشکلات را می پذیرند. بریالی حمیدی مدیر روابط خارجه این دفتر می گوید که کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز کشور، راه کارهای را بخاطر حل این مشکلات در انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی و شوراهای ولسوالی ها روی دست گرفته است.

گفتنی است با وجود اینکه کمیسیون مستقل انتخابات 19 عقرب را زمان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در نظر گرفته بود؛ اما با گذشت بیش از یک ماه از تاریخ اعلام شده، تنها توانسته نتایج ابتدایی 28 ولایت را اعلام کند.

گزارش عبدالکریم "عظیم "