اداره ی محلی فراه، بیش از ۲۰۰ کارمند خیالی دارد

اداره ی محلی فراه، بیش از ۲۰۰ کارمند خیالی  دارد
اداره ی محلی فراه، بیش از ۲۰۰ کارمند خیالی  دارد

اسناد و مدارکی که در اختیار مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک قرار گرفته نشان می دهد که، از جمله ۵۷۶۸ کارمند ملکی در اداره‎ی محلی ولایت فراه، ۲۲۲ تن آن خیالی بوده و بیش‎از ۵۰۰ تن دیگر از ولسوالی‎های ده‎گانه‎ی این ولایت، بدون انجام وظیفه و یا طور خدمتی از مرکز ولایت معاش ماهوار دریافت می‎کنند.

بربنیاد استاد، بیش‎تراز ۸۵ درصد کارمندان خیالی، مربوط به ریاست معارف و باقی به‎گونه‎ی انگشت‎شمار در چندین ریاست و اداره‎ی محلی مرکز و ولسوالی‎های ولایت فراه وجود دارند.

میان‎گین معاش ماهوار مجموع کارمندان اداره‎ی محلی ولایت فراه به بیش‎از ۵۰ میلیون افغانی می‎رسد که از بودجه‎ی (عادی) ملی کشور تمویل می‎شود.

هرچند به‌گونه‌ی دقیق مشخص نیست که چه مقدار پول از بودجه‌ی ملی کشور، زیرنام کارمندان خیالی در اداره‌ی محلی ولایت فراه حیف‌ومیل می‌شود؛ اما یک تخمین ساده از میان‌گین معاش ماهوار کارمندان، به‌خوبی نشان می‌دهد که از مجموعِ بیش‌از ۵۰ میلیون افغانی معاش ماهوار کارمندان اداره‌ی محلی ولایت فراه، ماهانه بیش‌وکم یک‌ونیم میلیون آن به‌جیب برخی‌از مسوولان می‌رَود؛ اما هیچ‌یک از مسوولان محلی، به‌این حقیقت تن نمی‌دهد.

مسوولان محلی، آمار به‌دست آمده‌ را تایید و یا رد نمی‌کنند؛ اما این را هم می‌پذیرند که از مامور تا مدیر، ولسوال، اهل معارف و شورای ولایتی همه‌گی در حیف‌ومیل بودجه‌ی ملی کشور شریک هستند.

 بیش‌ترین آمار خیالی، از معارف است

بربنیاد آمار ارایه شده ازسوی ریاست معارف ولایت فراه، بیش‌از یک هزار آموزگار و کارمند (مدیر، سرمعلم، معلم، تحویل‌دار و ملازم) در بیش‌از ۳۰۰ مکتب هشت ولسوالی این ولایت ایفای وظیفه می‌کنند.https://paykreports.com/wp-content/uploads/2019/04/1.png اما داده‌های به دست آمده از منابع محلی در هشت ولسوالی این ولایت، تفاوت ۱۹۴ نفری را کم‌تراز آمار ارایه شده ازسوی مسوولان معارف این ولایت نشان می‌دهد. درحالی‌که ریاست معارف  آمار خیالی را نادرست می‌داند؛ اما بسته بودن ۳۲ مکتب در برخی‌از ولسوالی‌های این ولایت را پذیرفته و می‌افزاید که دست‌کم چهارهزار دانش‌آموز دختروپسر به‌دلیل بسته بودن این مکتب‌ها، از آموزش و پرورش محروم‌اند. اما به‌باور برخی‌از اعضای شورای ولایتی و فعالان مدنی دراین ولایت، شمار مکتب‌های بسته و غیرفعال، چندین برابر از آن‌چه است که مسوولان معارف بیان کرده‌اند.

ضیاالدین نوری فعال مدنی و از باشندگان اصلی ولسوالی خاک سفید می‌گوید که از چند سال به‌این‌سو، هیچ مکتبی در این ولسوالی فعال نبوده؛ اما هرماه معاش برای تشکیل خیالی معارف این ولایت حواله می‌شود.

افزون‌براین، خیرمحمد نوروزی عضو شورای ولایتی فراه بدون ذکر نام کسی به خبرنگار پیک می‌گوید:

«چندین ولسوال و مدیر و معلم را می شناسم که به روزها و ماه‌ها به‌ولسوالی نمی‌روند و معاش ماهوار خود را هم از مرکز ولایت دریافت می‌کنند.»

 بکواه، تنها صنف اول دارد!

ملارنگین ولسوال پیشین بکواه می‌گوید که در ۱۳ سال پسین، حتا صنف اول به صنف دوم ارتقا نکرده‌است:

«طفلای که سی‌پاره خواندن به مساجد می‌روند،‌ از آن‌ها شاگرد خیالی جدیدشمول می‌سازند و به‌نام‌های خود و نزدیکان خودشان معاش معلمی می‌گیرند، درحالی‌که هیچ معلم و شاگردی دراین ولسوالی وجود فزیکی ندارد.»

https://paykreports.com/wp-content/uploads/2019/04/2-2.jpg

اما داده‌های متفاوت از جدول معاش آموزگاران ولسوالی بکواه و ریاست معارف ولایت فراه، نشان می‌دهد که ماهانه دستِ‌کم ۴۰۰هزار افغانی معاش ماهوار برای ۳۳ تا ۳۸ معلم دراین ولسوالی حواله و اجرا می‌شود.

برخی‌از نمایندگان مردم و بزرگان محلی دراین ولایت، آمار ارایه شده از سوی مسوولان معارف و اداره‌ی محلی را نادرست می‌دانند. خیرمحمد نوروزی عضو شورای ولایتی فراه به خبرنگار پیک می•گوید:

«اصلن هیچ مکتبی در بسیاری ولسوالی‌ها وجود ندارد، معلم،‌ ولسوال، مدیر، قاضی، سارنوال و… همه‌گی در مرکز شهر فراه مصروف کاروبار شخصی خود هستند، معاش ماهوار دولتی‌هم در بالای جیب شان است.»   

به‌گفته آقای نوروزی،‌ مکتب‌های ولسوالی بالابلوک در هژده سال گذشته، هیچ فارغ صنف ۱۲ و دختران بالاتراز صنوف چهار و پنج نداشته است.

بربنیاد آمار احصاییه مرکزی، ولایت فراه در سال ۱۳۹۷خ، دارای ۱۷۴ مکتب، بیش‎از ۲۶۰۰ آموزگار و بیش‎از یکصدهزار دانش‎آموز بوده‎است.

 اداره‌ی ثبت احوال نفوس؛ اما بی نفوس!

یافته‌های این مرکز از داده‌ها و معلومات منابع محلی می‌رساند که نه‌تنها در بخش معارف، بل در شماری دیگر از نهادهای محلی نیز، کارمندان خیالی انگشت‌شماری وجود دارند.

اداره‌ی ثبت احوال نفوس ولایت فراه، یکی ازاین نهادهای محلی‌است که براساس تشکیل در هر ولسوالی سه کارمند رسمی و یک کارمند خدماتی(پیاده) دارد؛ اما داده‌های منابع محلی نشان می‌دهد که این اداره از سال ۱۳۹۴ تااکنون در هیچ یک از ولسوالی‌های ده‌گانه‌ی این ولایت، کارمند خدماتی(پیاده) نداشته و معاش ماهوار این کارمندان به‌نام‌های خیالی حواله می‌شود.

یک کارمند اداره‌ی ثبت احوال نفوس ولایت فراه، به‌دلیل ترس ازدست دادن وظیفه با نام مستعار (احمد) به خبرنگار پیک می‌گوید: «معاش کارمندان پیاده ۱۰۰ درصد و مامورین تا ۳۰ درصد به‌جیب ولسوال‌ها می‌رود

اما برخی‌از ولسوال‌های ولایت فراه در تماس با خبرنگار پیک، این موضوع را رد کرده‌اند.

به‌گفته‌ی احمد، یک کارمند رسمی ولسوالی گلستان که در مرکز ولایت زندگی می‌کند، هرگز به‌این ولسوالی نرفته و ۳۰ درصد معاش ماهوارش از سوی ولسوال وضع می‌شود. ولسوالی‌های پشت‌کوه، پشت‌رود، اناردره، خاک سفید و شیب‌کوه نیز، ازسال ۱۳۹۰ به‌این‌سو، هیچ کارمند ثبت احوال نفوس ندارد.

یکی دیگر از کارمندان این اداره نیز با حفظ هویت خود و با تایید گفته‌های احمد، می‌گوید:

«حقیقت این‌است که بیش‌تراز نیم کارمندان هراداره خیالی است. درهمین اداره ما روزانه بیش‌تراز ۱۵ تا ۲۰ نفر از مرکز و ولسوالی‌های ناامن حاضری ندارند؛ اما هرماه استحقاق معاش ۴۹ نفر حواله می‌شود

منابع در اداره‌ی ثبت احوال نفوس فراه، هم‌چنان ادعا می‌کنند که جمعه خان رستم‌یار رییس این اداره، پسر و اقارب نزدیک خودرا در چندین ولسوالی به‌حیث مدیر و مامور مقرر کرده؛ اما هیچ یک ازآن‌ها نه در مرکز و نه در ولسوالی، حاضر نیستند.

حسین فرزند جمعه خان (رییس اداره)، حمیدالله فرزند عبدالقدوس و عبدالهادی فرزند محمد یعقوب از جمله کسانی اند که در جدول معاش ماهوار این اداره، سی روز مکمل حاضراند؛ اما به‌گفته‌ی منابع، بیش‌تراز پنج سال می‌شود که هیچ یک ازاین افراد را

ندیده‌اند.

https://paykreports.com/wp-content/uploads/2019/04/3-1.jpg

رییس اداره‌ی ثبت احوال نفوس، استخدام پسر و اقارب‌اش را در مربوطات این اداره رد نمی‌کند؛ اما تاکید می‌کند که به‌دلیل ناامنی‌های سال‌های پسین، همه‌ی کارمندان ولسوالی‌های ناامن در مرکز ولایت حاضری دارند و همه‌روزه حاضراند. اما نوار تصویری خبرنگار پیک از هنگامی‌که ساعت ۱۱ روز دوشنبه  /۱۱/۱۳۹۷خورشیدی، برای انجام مصاحبه با آقای رستم‌یار به‌این اداره مراجعه کرده، نشان می‌دهد که در زمان رسمی پیش‌از چاشت روز، دروازه‌های دفترها بسته و هیچ یک از کارمندان مرکزی یا خدمتی از ولسوالی‌ها  حضور ندارد.

آقای رستم‌یارهم، نبود فورم توزیع شناس‌نامه را دلیل نبود کارمندان می‌خواند و اذعان می‌کند که در سال روان، پنج تن از کارمندان این اداره را به‌دلیل حاضر نبودن از وظیفه برکنار کرده‌است.

 معاش‌خوران خانه‌نشین

شهرداری ولایت فراه، یکی دیگر از نهادهای اداره ی محلی این ولایت است. بربنیاد یافته‌ها از منابع محلی، دست‌کم ۱۷ کارمند خیالی دراین نهاد نیز شناسایی شده‌است.

نجیب‌الله ادب‌یار که تازه به‌حیث شهردار فراه مقرر شده‌است، به خبرنگار پیک می‌گوید که تا چهارماه پیش در زمان شهردار پیشین، ماهانه بیش‌از یکصدهزار افغانی زیرنام معاش کارمندان خیالی دراین نهاد حیف‌ومیل می‌شد.

آقای ادب‌یار بدون ذکر آمار دقیق و نام کسی، می‌افزاید: «بعضی از انجنیران شهرداری که مربوط به شهردار پیشین، اعضای شورای ولایتی و زورمندان محلی هستند،  به‌حیث کارگر تنظیف‌هم معاش می‌گیرند.»

به‌گفته آقای ادب‌یار، از مجموع ۲۰۷ نفر تشکیل این نهاد، ۶۴ تن آن کارگران تنظیف‌اند که بیش‌ترین آمار خیالی‌هم در همین بخش تشخیص شده‌است. او درحالی‌که از هیچ زورمند و یا مقام محلی نام نمی‌برد؛ اما تاکید می‌کند که به‌هیچ زور و فشاری تسلیم نخواهد شد و این نهاد را، به‌زودی از وجود افراد خیالی پاک خواهد کرد.

برخی‌از آگاهان امور، اعضای شورای ملی و فعالان مدنی در ولایت فراه، به‌این باوراند که باوجود حیف‌ومیل میلیون‌ها افغانی زیرنام کارمندان خیالی در نهادهای محلی این ولایت، تااکنون هیچ شخص یا مقام محلی در پیوند به‌این‌گونه حیف‌ومیل بودجه‌ی ملی کشور، ازسوی حکومت مورد بازپرس قرار نگرفته‌است.