بن بست بر سر کرسی ریاست پارلمان همچنان ادامه دارد

بن بست بر سر کرسی ریاست پارلمان همچنان ادامه دارد

در پی تنش ها میان دو نامزد ریاست کرسی پارلمان، هنوز هم تنش ها میان هواداران میر رحمن رحمانی و کمال ناصر اصولی ادامه دارد.

به گزارش ندای آگاه، هواداران کمال ناصر اصولی نامزد ریاست پارلمان روز گذشته مانع احراز کرسی از سوی میر رحمان رحمانی شده اند.  

در ادامه تنش ها، روز گذشته وکلا برای حل تنش های به وجود آمده یک کمسیون 15 نفری مشمول دو جناح معترض و وکلای بی طرف را تشکیل دادند تا بر سر تنش های به میان آمده گفتگو کنند، اما به گفته تعدادی از نماینده گان مردم کار این کمیسیون نیز بی نتیجه به پایان رسید و قرار است امروز یک بار دیگر برای گزینش رئیس پارلمان انتخابات برگزار گردد.

بر بنیاد اطلاعات، پس از آنکه نماینده های دو جناح معترض خواستند در پشت در های بسته بدون حضور نماینده های بی طرف در ولسی جرگه گفتگو کنند، کمیسیون تشکیل یافته از سوی نماینده گان مردم تحریم شد و تصمیم گرفتند شد که برای ریاست پارلمان به انتخابات دور دوم می روند.

این تنش ها زمانی اوج گرفت که در انتخابات روز شنبه مجلس نماینده گان برای احراز کرسی ریاست، از 247 وکیل حاضر در مجلس 244 تن آنان رای شان را استعمال کردند و سه کیل رای شان را استفاده نکردند.  که از این میان میر رحمن رحمانی 123 رای  و کمال ناصر اصولی تنها 55 را را بدست آورده بود، هوا داران آقای اصولی تاکید دارند که آقای رحمانی نتوانسته است، معیار 5+1 را که 124 رای می شود تکمیل کند.