استادان آمریکایی آزاد شده از بند طالبان،در آلمان تحت مداوا قرار دارند.

استادان آمریکایی آزاد شده از بند طالبان،در آلمان تحت مداوا قرار دارند.

پس از آنکه گروه طالبان دو استاد دانشگاه آمریکایی را در بدل سه عضو این گروه به شمول انس حقانی در زابل آزاد کردند، اکنون یک مقام آمریکایی به خبرگزاری اسوشتید پرس گفته است که این استادان جهت تداوی به پایگاه نیروهای هوایی ایالات متحده در رامشتاین آلمان انتقال داده شده اند. 

این منبع افزوده است که این دو پروفیسور تا مدتی به هدف تداوی در آلمان باقی خواهد ماند. 

کوین کینگ آمریکایی و تیموتی ویکس آسترلیایی دو استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان بودند که در سال ۲۰۱۶ از سوی گروه طالبان در کابل ربوده شده بودند و سر انجام در اوایل هفته جاری با سه زندانی گروه طالبان به شمول انس حقانی به هدف تسریع و اعتماد سازی در پروسه متوقف شده صلح افغانستان، مبادله شد. 

با این حال، پس از تعامل گروه طالبان و دولت آمریکا بر سر تبادله استادان دانشگاه آمریکایی و سه عضو گروه طالبان، انتظار ها بر این هستند، که گروه طالبان بر خشونت ها در افغانستان کاهش داده و حاضر به گفتگوی رو در رو با دولت افغانستان در دور یک میز شوند؛ اما با گذشت حدود یک هفته از این تبادله هیچ تغییر در پالیسی جنگ گروه طالبان با دولت افغانستان دیده نشده است. 

تاخییر در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری با پروسا صلح بی ربط نیست. 

همزمان با این که گفتگو های صلح میان دولت آمریکا و گروه طالبان اوج گرفت زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز فرا رسید، از همان نخست پروسه صلح بر انتخابات ریاست جمهوری سایه افگند انتخابات با تاخییر یک ماهه مواجه شد. 

آگاهان امور و رهبران سیاسی باورمند روی کار آمدن حکومت سرپرست بود؛ اما به رغم همه نا باوری ها و مشکلات انتخابات ریاست جمهوری سر انجام در ششم میزان ۱۳۹۸ برگزار شد و حدود دو میلیون تن در آن اشتراک کردند. 

کمیسیون انتخابات فردای روز انتخابات اعلام کرد که قرار است نتایج ابتدایی انتخابات در ۲۷ میزان یعنی پس از ۲۱ روز پس از انتخابات اعلام می کند، اما مسئولین در کمیسیون انتخابات آنچه را که مشکلات تخنیکی گفتند اعلام نتیجه ابتدایی را برای بار دوم الی تاریخ ۲۳ عقرب موکول کردند. سر انجام ۲۳ عقرب نیز دو میلیون رای شمرده نشد و نتایج ابتدایی انتخابات برای بار سوم الی زمان نا مشخصی به تعویق افتاد. 

اکنون آگاهان امور تاخیر در اعلام نتایج انتخابات را با پروسه صلح بی ربط نمی دانند، و باور دارند که انتخابات قصدا با دور دوم کشانیده خواهند شد، تا باشد طالبان را نیز شامل قدرت شوند.