نماینده غیرنظامی ناتو: طالبان تنها از آدرس صلح می‌توانند جایگاه سیاسی بگیرند

نماینده غیرنظامی ناتو: طالبان تنها از آدرس صلح می‌توانند جایگاه سیاسی بگیرند

نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان از گروه طالبان می‌خواهد تا با حکومت افغانستان وارد گفتگوهای صلح شود. کارنیلیوس زمرمن نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان در گفتگو با «دی نشنل عربی» آتش‌بسی که در آستانه‌ی عید فطر در افغانستان برقرار شد را بی سابقه عنوان کرد و گفت: این‌ آتش‌بس زمینه‌ساز ایجاد جایگاه سیاسی طالبان می‌شود به جنگ در افغانستان نقطه پایان خواهد گذاشت.

او می گوید که آتش بس سه روزه در روزهای عید فطر زمینه را برای پذیرش سیاسی طالبان که یک زمانی امکان آن وجود نداشت، مساعد کرده است و گروه‌های مسلح و طرف‌های درگیر باید به این موضوع توجه کنند.

آقای زمرمن تصریح کرد: “برقراری صلح در افغانستان خواست اصلی و اساسی افغان‌ها و جهانیان است. مردم افغانستان به اندازه‌ی کافی رنج‌های فراوانی را به دلیل جنگ‌های خانمان‌سوز تحمل کرده و آتش‌بس اخیر بیانگر آن بود که برقراری صلح در این کشور جنگ‌زده ممکن است. حالا نوبت طالبان است که نشان دهند که آنان واقعا می‌خواهند در صلح دوامدار نقش ایفا کنند و امنیت را برای سود همه مردم افغانستان زمینه سازی کنند.”

او همچنین هشدار می‌دهد که طالبان در میدان‌های نبرد پیروز نخواهند شد،‌ اما با حاضر شدن به پای میز گفتگوهای صلح در میان جامعه و سیاست افغانستان مالک جایگاه شوند.

نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان افزود:”آوردن صلح دشوار است. خواسته‌های طرفین باید بسیار زیرکانه مدیریت شوند. آتش بس تنها گام نخست برای اعتمادسازی بود. آتش بس هنوزهم در مراحل پایانی اش است. روند صلح هنوز هم چالش پذیر و بحران زا است. در این مسیر عقب‌نشینی و موانع زیادی نیز وجود دارد.”

او همچنین گفته است که یک حقیقت تأسف‌بار دیگر این است که برخی از کشورهای همسایه افغانستان احساس می‌کند، با یک راهبرد بیهوده می‌توانند برای منافع شان کار کنند. استراتیژی که از یک سو حامی دولت افغانستان هستند، اما از سوی دیگر با مخالفات دولت مثل طالبان تماس برقرار کرده و حمایت شان می‌کنند.

این مقام ارشد ناتو در افغانستان افزوده است که اگر تمام کشورها به‌گونه مشترک کار کنند، صلح زودتر به دست می‌آید. این در حالی‌ است که طالبان پس از اتمام آتش بس عید فطر، طالبان حملات شان به ولایات افغانستان را شدت بخشیدند و تقاضای آتش‌بس حکومت افغانستان در روزهای عید قربان را نیز نادیده گرفتند.

پس از آتش‌بس عید فطر، خونبار ترین حمله این گروه بر شهر غزنی بود که در آن چهار شبانه روز شهر و نواحی اطراف غزنی در آتش سوخت و بیشتر از ۵۰۰ نظامی و غیر نظامی کشته شدند.

طالبان نیز در این حمله تلفات بسیار گسترده را متحمل شدند و بیشتر از ۷۰۰ نفر در این جنگ کشته دادند. بر اساس اطلاعات منابع استخباراتی حکومت افغانستان، اجساد بیشتر از ۱۰۰ تن از کشته شده‌گان طالبان به پاکستان انتقال یافته اند که با حمایت دولت پاکستان به این ولایت آمده بودند.

هشدار