امرالله صالح، الله گل مجاهد عضو ولسی جرگه را به حمایت از تروریستان متهم کرد

امرالله صالح، الله گل مجاهد عضو ولسی جرگه  را به حمایت از تروریستان متهم کرد


معاون اول ریاست جمهوری گفته است که الله گل مجاهد از وکلا کابل در مجلس نمایندگان از تروریستان حمایت می کند.
امرالله صالح؛ معاون اول ریاست جمهوری کشور در جلسه شش و نیم صبح امروز (چهار شنبه 21 عقرب)  گفته است که الله گل مجاهد، پس از آن که آمر پولیس حوزه دوازدهم امنیتی شهر کابل بر اساس معلومات استخباراتی بالای یک خانه مسکونی که گفته می شد در آن مقداری سلاح و مهمات جابجا شده بود، عملیات راه اندازی نموده و در پیوند به آن دو تن را دستگیر می نماید، الله گل مجاهد؛ نماینده مردم کابل در ولسی جرگه در تماسی به آمر حوزه خواهان آزادی افراد دستگیر شده می گردد.
به گفته آقای صالح، این نماینده مردم در ولسی جرگه به آمر حوزه می گوید: «نفرها را رها کن که نفری های من هستند و تروریست نیستند، اگر رها نمی کنی فردا بخاطر باقی ماندن در آمریت حوزه و نرفتن به محکمه در پشت دروازه من نیایی که حتمن می آیی.»
معاون اول ریاست جمهوری افزوده است که به آمر حوزه هدایت داده تا دیگر تلفون آقای مجاهد را پاسخ ندهد و موضوع را به سارنوالی ارجاع نماید.
این در حالی است که به روز شنبه آقای مجاهد خطاب به آقای صلح گفته بود که به عنوان معاون اول ریاست جمهوری باید در ارتباط به ناامنی های اخیر کابل حاضر به پاسخ دهی در مجلس می شد. قبل از آن نیز امرالله صالح در زمان کارزارهای انتخاباتی باری خطاب به آقای مجاهد گفته بود که « همی آدم نه الله است، نه گل و نه مجاهد.»
نا امنی ها در حالی در پایتخت کشور اوج گرفته است که کمتر از یک ماه می شود مسوولیت امنیت کابل را معاون اول ریاست جمهوری به دوش گرفته است. با این همه شهروندان کشور هر از گاهی مقامات و وکلا در مجلس نمایندگان را به حمایت از تروریستان متهم کرده اند.