نویسنده : فرید احمد منیب/Farid Ahmad Monib

فرید احمد منیب، رئیس اجرایی خبرگزاری ندای آگاه و استاد دانشگاه البیرونی است.
سیاسی
بیش از یک ملیون تن از فهرست رای دهندگان انتخابات پارلمانی افغانستان حذف شدند

بیش از یک ملیون تن از فهرست رای دهندگان انتخابات پارلمانی...

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فهرست رای‌دهندگان انتخابات پارلمانی این کشور را...

امنیتی
انفجار در چهارراهی مسعود؛ یک کشته و ۸ زخمی

انفجار در چهارراهی مسعود؛ یک کشته و ۸ زخمی

انفجار در چهارراهی مسعود تا کنون یک کشته و ۸ زخمی برجای گذاشته است.

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here