در باره ما

معلومات در باره خبرگزاری ندای آگاه

ندای آگاه یکی از رسانه‌های آزاد و خصوصی در کشور است که در سال 1394 به ابتکار شماری از جوانان و استادان دانشگاه تاسیس و به فعالیت‌های خبری خویش آغاز کرد. دفتر مرکزی ندای آگاه در کابل است، به دو زبان دری و پشتو نشرات دارد.

تهیه خبرهای تازه، دقیق و بی طرف محراق فعالیت‌های خبرگزاری را تشکیل می دهند، در کنار این تیم ندای آگاه تلاش می ورزد که با قرار دادن اطلاعات به دسترس مخاطبین خویش، بانک اطلاعاتی خوبی برای آنان باشد.

ندای آگاه با نشر معلومات در باره شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تلاش می کند که اطلاعات دقیق را به مخاطبین خویش تهیه نماید.

جمع آوری و نشر دیدگاه مردم، مطابق به اصول نشراتی حاکم بر خبرگزاری ندای جز اساسی فعالیت‌های ماست، ما با نشر دیدگاه شما صدای تان را به مسوولین میرسانیم، و با نشر اطلاعات به موقع زمینه قضاوت را برای شما فراهم می نمایم.

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here