No icon

13 کشته و در یک رویداد ترافیکی

تصادف قطار با اتوبوس مکتب 13 کشته برجا گذاشت

در نتیجۀ تصادف یک قطار با اتوبوس مکتب در هند 13 دانش‌آموز کشته شدند و 12 دانش‌آموز دیگر زخمی.

این رویداد در ایالت اوتار پرداشِ این کشور رخ داده است.

تاکنون رقم دقیق مسافران اتوبوس مکتب معلوم نیست.

دو هفته پیش نیز در نتیجۀ سقوط یک اتوبوس به دره‌یی در هند 24 دانش‌آموز کشته شدند.

حکومت محلی دستور داده است تا تحقیقات در مورد چگونگی وقوع این تصادف آغاز شود و هم‌چنان به خانواده‌های قربانیان غرامت پرداخت گردد.

بر بنیاد آمار، در هر چهار دقیقه یک بار جاده‌های هند شاهد رویداد ترافیکی‌اند.

Comment