نرخ ارزها خارجی در بازار امروز کابل پنج شنبه 10جوزا 1397

نرخ ارزها خارجی در بازار امروز کابل پنج شنبه 10جوزا 1397

 

۱ـ دالر ـــــــــــــــــــــــــــــ 71.35

۱ـ یورو ـــــــــــــــــــــــــــ 82.70

۱ـ پوند ــــــــــــــــــــــــــــ 94.30

۱ـ فرانک سویس ـــــــــــــ 70.80

۱ـ دالر استرالیا ـــــــــــــــــ 53.40

۱ـ دالر کانادا ــــــــــــــــــــــ 55.20

۱ـ دالر نیوزیلاند ــــــــــــــــ 48.20

۱ـ کرون دنمارک ـــــــــــــــــ 10.90

۱ـ کرون ناروی ـــــــــــــــــــ 8.50

۱ـ کرون سویدن ـــــــــــــــــ 7.90

۱ـ ریال سعودی ـــــــــــــــــــ 18.95

۱ـ درهم امارات ـــــــــــــــــــ 19.35

۱ـ قطر ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18.80

۱ـ دینارکویت ـــــــــــــــــــــــ233

۱ـ بحرین ــــــــــــــــــــــــــــــ 182

۱ـ عمان ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 181.50

۱ـ لیره ترکیه ــــــــــــــــــــــــ 15.40

۱ـ اردن ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 93

۱ـ سامانی تاجکستان ـــــــــــ 7

۱ـ روبل روسی ــــــــــــــــــــــ 1.20

۱ـ ین چین ـــــــــــــــــــــــــــــ 11.30

هزار روپیه هند ـــــــــــــــــــ 1050

هزار تومان ایران ــــــــــــــــــ 11.35

هزار ین جاپان ـــــــــــــــــــــــ 630

هزار روپیه پاکستان ـــــــــــــ 598

یورو به دالر ــــــــــــــــــــــــــــ 1.1620

پوند به دالر ــــــــــــــــــــــــــــ1.3250

هندی به دالر ـــــــــــــــــــــــــــ 68

تومان به دالر ـــــــــــــــــــــــــــ 6300

کلدار به دالر ـــــــــــــــــــــــــــــ 119.30

نرخ ارزها هر لحظه در تغیر بوده بازار ها ثابت نمی باشد