امرالله صالح دو پولیس را تشویق مادی ومعنوی نمود

امرالله صالح دو پولیس را تشویق مادی ومعنوی نمود

امروز (پنجشنبه، ۶ قوس)  تیم شش و نیم به منظور تطبیق میثاق امنیتی، به رهبری امرالله صالح  افسران پولیس ترافیک را که دیروز یک فرد متخلف و قانون شکن را شجاعانه دستگیر و به پنجه قانون سپردند، به گونه مادی و معنوی حمایت و تقدیر نمودند"

آقای صالح  در گزارش جلسه شش و نیم امروز نوشته است "من امروز افتخار این را داشتم که افسران ترافیک کابل هریک احمدزی و همت را به جلسه شش و نیم دعوت کنم و قصه ی شان را بشنوم  آنها دیروز یک آدم درنده خوی بنام متین را دستگیر کردند  متین با سلاح دست داشته تلاش داشت فرار کند و این دو افسر شجاع از مرگ هیچ فاصله نداشتند.

 اگر این جریان در کشور دیگری رخ میداد پولیس چند مرمی بر فرق مهاجم شلیک میکرد  من وقتی با این دوافسر شجاع دیدار کردم و حرف شان را شنیدم چشمان پر از اشک بی تعریف بود  بی تعریف به این خاطر که می دیدم چگونه انگیزه و عشق خدمت رسانی در وجود این دو موج میزند و گاهی چقدر در سطح بالا از دید احساس و عاطفه با اینها فاصله وجود دارد من بدستان خود برایشان سپاس نامه و مکافات نقدی را تسلیم کردم روز شنبه افتخار دیدار مشابه با دیگر قهرمان های گمنام راخواهیم داشت .

برنامه میثاق امنیتی نه تنها یک پل بی سابقه میان مردم و دولت است، بلکه باعث ارتقای جایگاه و منزلت سربازان، ترافیک و هر کارمند گرديده و شهروند عادی را به شهروند مسوول تبدیل مینماید .