پنجشیر؛ گردهمایی مردمی را علیه گروه طالبان شکل داد

پنجشیر؛ گردهمایی مردمی را علیه گروه طالبان شکل داد

شماری از باشندگان ولایت پنجشیر به رهبری احمد زبیر مسعود مشاور اسبق شورای امنیت ملی که روز گذشته گردهمایی مردمی را در اقامت گاه احمد شاه مسعود برگذار کرده بود از سیاست فریبکارانه گروه طالبان انتقاد کرده و گفتند که این گروه در پروسه صلح و تامین امنیت کشور صادق نمی باشند.

در این گردهمایی که شماری از شهروندان و نمایندگان مردم از ولایات مختلف کشور نیز شرکت کرده بودند، بسیج مردمی را علیه گروه طالبان شکل دادند.

احمد زبیر مسعود ‌مشاور اسبق شورای امنیت و برادرزاده احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان در این همایش مردمی با تاکید بر اینکه طالبان اراده ای برای تامین امنیت و آتش بس دایمی ندارند و از جانب هم از ماه ها بدینسو پروسه صلح دوحه را به بن بست کشانیده اند و هنوز هم دست به کشتار مردم می زنند، می گوید که بسیج ملی علیه گروه طلبان یک ضرورت حتمی و فوری می باشد.

به گفته احمد زبیر مسعود، گرچند طالبان و گروه تروریستی القاعده یک سکه دو رو هستند واگر این گروه از کشتار مردم دست نکشند و به اراده ای مردم تسلیم نشوند مردم افغانستان با یک بسیج ملی علیه این گروه خواهند ایستاد.

آقای مسعود همچنان تاکید می کند که مردم ابزارهای کافی و لازم جهت بسیج شدن علیه گروه طالبان را دارند و در صورت ضرورت علیه این گروه در سراسر کشور خواهند ایستاد.