صالح:  برای کشف و تحقیق در نهادهای پولیس و امنیت ملی ظرفیت بلند ضرورت است

صالح:  برای کشف و تحقیق در نهادهای پولیس و امنیت ملی ظرفیت بلند ضرورت است

امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری امروز در جلسه شش و نیم صبح فاش نمود که پولیس و امنیت ملی ظرفیت درک بلند از روند کشف، تحقیق و محاکمه را ندارند و برای از بین بردن فاصله میان سارنوالی و بخش کشف و تحقیق در نهادهای امنیتی ظرفیت بلند ضرورت است.

معاون اول، در صفحه فسبوکش افزده است که، از تمام آمران حوزه های پولیس در کابل امتحان گرفته خواهد شد تا سطح مهارت و دانش آنها در پیوند به کشف و تحقیق معلوم گردد.

به گفته آقای صالح،‌ گزارش اولیه به اساس معیارهایی که سارنوالی را قادر به اجرآت جدی بسازد صورت نمی‌گیرد.

امرالله صالح در باره روند امتحان و ارزیابی پولیس گفته است که، نتایج این امتحان الزامیت حقوقی نخواهد داشت مگر اینکه مقام ریاست جمهوری تصمیم بر عذل و تبدیلی منسوبین مبارزه علیه جرایم جنایی را بگیرد.

صالح همچنان نوشته است که با انجام این کار فاصله میان سارنوالی و بخش کشف و تحقیق در نهادهای امنیتی را از بین می برد.