دومشکل اساسی، مانع آتش بس در سراسر جهان

دومشکل اساسی، مانع آتش بس در سراسر جهان

نتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در نشست به مناسبت 75 مین سالروز اولین اجلاس اسامبله ملل متحد گفت که کمبودی اعتبار و فعالیت های نادرست نیروهای خارجی که در درگیری ها مداخله می نمایند، موانع برقراری آتش بس در سراسر جهان می گردد .

گوترش گفت: "واقعیت این است که در مسیر صلح و آتش بس جهانی دو مشکل اصلی وجود دارد اول عدم اعتماد است و عدم اعتماد در واقع مانع اتحاد، مذاکره و متوقف کردن درگیری مردم می شود و دوم نیروهای مخرب است .

به گفته وی، امروز اکثر درگیری های مسلحانه در جهان، درگیری های داخلی است « اما ما می بینیم که کشور های زیادی در برهم زدن وضع دست دارند و وضع را وخیم تر می سازند».

به طور مثال در لیبیا، نیروهای خارجی حل درگیری داخلی این کشور را مشکل میسازند.

ما باید اطمینان حاصل کنیم که این نوع دخالت دولت که توانایی طرفین را برای دستیابی به توافق تضعیف می کند، متوقف شود. به همین دلیل وحدت شورای امنیت بسیار مهم و از اهمیت زیادی برخوردار است که قدرت های بزرگ قادر به غلبه بر اختلافات هستند و می توانند برای ایجاد نظمی در شرایط بین المللی با هم همکاری کنند.

گوترش میگوید که در بعضی شرایط پیشرفت وجود دارد: "در سوریه، علی رغم اینکه وضعیت کاملاً راحت نیست، اما آتش بس کم و بیش برقرار است. برعکس، ما بسیار آهسته به سمت راه حل سیاسی پیش می رویم."

وی در پایان گفت: «ما در لیبیا آتش بس داریم ما موفق شدیم در سودان توافق به صلح برسیم در سودان جنوبی آتش بس به طور نامنظم رعایت می شود وما به یک شورای امنیت قوی نیاز داریم که بتواند تصمیم بگیرد و آنها را اجرا کند تا باشد که به رژیم های آتش بس اعلام شده احترام بگذارند».