کار ساخت راه آهن آقینه-اندخوی در آینده نزدیک افتتاح می شود

کار ساخت راه آهن آقینه-اندخوی در آینده نزدیک افتتاح می شود

اداره خط آهن می گوید که ایستگاه راه آهن آقینه – اندخوی به صورت اساسی ترمیم شده و روزانه صدها تُن کالای تجارتی در آن بارگیری و تخیله می ‌شود.  به نقل از این اداره، کار ساخت راه آهن آقینه – اندخوی به طول ۳۰ کیلومتر تکمیل شده و در آینده نزدیک به صورت رسمی افتتاح می‌ شود.

اداره خط آهن کشور می گوید که ساخت راه آهن آقینه – اندخوی ۳۰ میلیون دالر هزینه برداشته که از بودجه انکشافی این اداره پرداخت شده است.

این خط آهن که به نام جاده اتصالی با ترکمنستان نیز یاد می شود، به هدف محل تخلیه و بارگیری موترهای باربری به طول یک ۳۰ کیلومتر ساخته شده است.

کار ساخت راه آهن آقینه – اندخوی در ماه اسد سال گذشته آغاز شده و افغانستان را به ترکمنستان وصل می‌ کند. قرارداد ساخت این راه آهن یک سال پیش با وزارت صنعت و ارتباط ترکمنستان امضا شد.

این در حالیست که سال جاری نیز خط آهن خواف – هرات از سوی محمداشرف غنى و حسن روحانى، که خط اتصالی میان افغانستان و ایران است افتتاح شد.