هشدار غنی: اگر کودک ربوده شده آزد نشود تمام مقامات بلند پایه بلخ برکنار می شود

هشدار غنی: اگر کودک ربوده شده آزد نشود تمام مقامات بلند پایه بلخ برکنار می شود

رییس جمهور غنی دستور داده است، اگر کودک ۹ ساله از چنگ ربایندگان آزاد نشود تمام مسوولین بلند پایه این ولایت برکنار خواهند شد. این کودک نزدیک به چهار ماه قبل از سوی افراد مسلح که گفته شده لباس نظامی به تن داشتند در ناحیه چهارم شهر مزار شریف ربوده شد.

دواخان مینه پال معاون سخنگوی رییس جمهور به رادیو آزادی گفته است: "رییس جمهور غنی این موضوع را شب گذشته با ارسال مکتوبی به شورای امنیت گفته است.

هشدار رییس جمهور غنی به مسئولین محلی در بلخ بعد از آن داده شده که پدر کودک ربوده شده گفت، اگر حکومت در آزادی پسرش ناکام شود، از طالبان کمک خواهد می گیرد.

پدر و اقارب دیگر این کودک از چندی به این‌طرف خیمۀ اعتراضی را در مقابل ساختمان ولایت بلخ برپا کرده و در چند ولایت شمالی اعتراضاتی را به راه انداخته اند.

محمد نبی، پدر این کودک که متعلق به ترکمن‌های شهر مزار شریف است، می‌گوید که آدم‌ربایان در بدل رهایی این کودک از او یک و نیم میلیون دلار درخواست کردند و حتی برای تهدید او بمب دستی به خانه‌اش پرتاب کردند.

ویدئویی از این کودک ربوده شده در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود که او را برهنه در محلی تاریک نشان می‌دهد، در حالی که دست و پایش با زنجیر و چشمانش نیز با پارچه‌ای بسته شده است. این کودک در این ویدئو از پدرش می‌خواهد او را هر چه زودتر نجات دهد