انتخابات پارلمان و شوراهای ولایتی غزنی برگزار می شود

انتخابات پارلمان و شوراهای ولایتی غزنی برگزار می شود

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ازبرگزاری انتخابات پارلمانی وشورای ولایتی این ولایت درروز های آینده خبرداد.

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید، رئیس‌جمهور غنی در دیدار با اعضای این کمیسیون از برنامه‌های آنان برای برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی و انتخابات پارلمانی غزنی در آینده نزدیک خبر داد وعده سپرده که دولت زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی، شوراهای ولایتی را در تمام ولسوالی های این ولایت مساعد می‌کند.

 

رییس جمهور غنی ضمن استقبال از طرح ها و پلان های کمیسیون انتخابات گفت که حکومت به اصل انتخابات متعهد است و تسهیلات را در راستای برگزاری آن فراهم خواهد کرد.

این در حالیست که انتخابات پارلمانی غزنی و شوراهای ولایتی این ولایت از چند سال به اینسو به دلایل ناامنی و مشکلات فنی برگزار نشد و نماینده گان اسبق  این ولایت، با گذشت چند سال از پایان دوره قانونی کاری شان همچنان به کار خویش ادامه می‌دهند.